Kontakt

2012_03190054    IDEA d.o.o. Čakovec

  •    PROJEKTIRANJE
  •    NADZOR
  •    LEGALIZACIJA
  •    INŽENJERING
  •    POSLOVNE USLUGE

 

 

BOJAN ŽIVKOVIĆ ovl. arh                                 Proizvodne hale
Direktor
ČAKOVEC, S. Kolara 87
Tel/fax  +385/40/395-935
Gsm  +385/95/901-5422
Mail  idea1@ck.t-com.hr
         idea@ideadoo.hr
web  www.ideadoo.hr